Suriye İnsani Yardım Programı

2011 yılında Suriye’de çatışmalar başladığında Türkiye, açık kapı politikasıyla sığınacak yer arayan Suriyelilere kucak açmıştır. 2015’in sonunda Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin sayısı 2.5 milyonu geçmiştir. Suriyelilerin %90’ı Türkiye’nin çoğunlukla güneydoğu sınırı boyunca kentsel ve kırsal alanlarda kampların dışında yaşamlarını sürdürmektedir. 

Süregiden kriz, dil farklılıkları ve çok fazla sayıda kişinin uluslararası veya geçici koruma talep etmesi, Türkiye’de sahada görev yapan insani yardım aktörlerini ciddi güçlüklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu krizlere müdahale edebilmek için Uluslararası Göç Örgütünün Türkiye’de hükümet ve insani ortaklarla sıkı işbirliği içerisinde yürüttüğü acil durum ve acil durum sonrası yardım faaliyetleri etkilerin azaltılması, hazırlıklı olma, müdahale ve ıslah üzerine odaklanmaktadır.

Süregiden kriz, dil farklılıkları ve çok fazla sayıda kişinin uluslararası veya geçici koruma talep etmesi, Türkiye’de sahada görev yapan insani yardım aktörlerini ciddi güçlüklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu krizlere müdahale edebilmek için Uluslararası Göç Örgütünün Türkiye’de hükümet ve insani ortaklarla sıkı işbirliği içerisinde yürüttüğü acil durum ve acil durum sonrası yardım faaliyetleri etkilerin azaltılması, hazırlıklı olma, müdahale ve ıslah üzerine odaklanmaktadır.

2012 yılında Suriye krizine yönelik hazırlıklı olma, müdahale ve ıslah programlarının başlamasıyla IOM Türkiye, Türkiye’de yaşayan 177.000’den fazla Suriyeliye yardım etmiştir. Etkinliklerimiz hem kısa vadeli acil ihtiyaçları (gıda ve gıda dışı malzemeler gibi) hem de toplum merkezlerinin desteklenmesi gibi uyum ve zorluklara dayanma gücünü destekleyen orta vadeli hedefleri gerçekleştirmeye yöneliktir.

Etkinliklerimiz içinde: 

 • Gıda dışı malzemeler ve kışlık yardım -  Battaniye, kilim, giyecek, kömür ve soba gibi temel malzemeler en çok ihtiyaç duyan kişilere hayati destek sağlamaktadır.
   
 • Hijyenik malzeme dağıtımı ve Tanıtımı  -  IOM Türkiye, sabun, diş fırçası, leğen ve bebek bezinden oluşan hijyen kitlerini Türkiye’nin güneydoğusunda yaşayan Suriyelilere dağıtmaktadır. 
   
 • Gıda desteği - IOM Türkiye, aşevleri ve kupon programları aracılığıyla gıda yardımı sağlamaktadır. Güneydoğu Anadolu’da IOM, üç aşevine destek vererek ihtiyaç sahiplerinin günde bir öğün sıcak yemek yemesini sağlıyor. Bununla beraber IOM,  temel gıda malzemelerini öncelik sırasına göre alabilmeleri için ailelere gıda kuponları dağıtmaktadır.
   
 • Acil Durum Vaka Yönetimi (ECM) - Mevcut saha operasyonlarından yola çıkan ECM programları, mevcut yardımlar veya hizmetlerle karşılanamayan özel, karmaşık veya çoklu yardım ihtiyaçları olan bireyleri ve aileleri desteklemektedir. Örnek olarak tıbbi malzemeler, ulaşım, konaklama gıda ve gıda dışı malzemeler ve ihtiyaca göre belirlenen diğer yardımlar sayılabilir.
   
 • Okul ulaşımı - Okullara olan mesafe eğitim için sıklıkla engel teşkil ettiğinden IOM Türkiye, Güneydoğu Anadolu’da binlerce Suriyeli çocuğun okula gidebilmesi için ulaşım hizmeti sağlamaktadır.
   
 • Ulaşım yardımı -  IOM Türkiye, hem kamp içinde hem de kırsal yerleşim alanlarında yaşayan Suriyeliler ’in sağlık tesislerine erişebilmeleri için ulaşım hizmeti vermektedir. 
   
 • Temel sağlık klinikleri - IOM Türkiye İstanbul’da Suriyelilere tıbbi bakım hizmeti veren bir kliniği desteklemektedir. Hizmetler arasında pratisyen hekimlik, çocuk ve kadın sağlığı birimleri, dâhiliye, tıbbi laboratuvar analizleri ve ücretsiz eczane bulunmaktadır. İkinci bir klinik Antakya’da açılacaktır. 
   
 • Toplum merkezlerine destek -  IOM Türkiye, İstanbul’da ve Güneydoğu Anadolu’da Suriyeliler için resmi ve gayri resmi eğitim, erişkinlere yönelik yetenek ve dil eğitimi, psiko-sosyal destek ve yasal danışmanlık gibi çok yönlü hizmetleri içeren toplum merkezlerini desteklemektedir. Merkezler, Suriyelilerin ve ev sahibi yerel halkın bir araya gelebilmesi için de bir fırsat yaratıyor.