Eşit Bir Gelecek İnşa Etmede Göçmen Kadınlar

IOM Türkiye Dünya Kadınlar Günü etkinliğine hoş geldiniz! Bu yıl Dünya Kadınlar Günü’nde “COVID19 Dünyasında Göçmen Kadınlar: Başarılar, Zorluklar ve Eşit Bir Gelecek İnşa Etmenin” önemini vurguluyoruz.  Bugün, uluslararası göçmenlerin % 48’den fazlasını göçmen kadınlar oluşturuyor. Kadınlar farklı sebeplerden dolayı göç ediyor. Mesleki veya eğitim fırsatları ve daha iyi bir yaşam için.  Tahmini 495 milyon iş COVID19 salgını döneminde kayboldu. 68 milyon göçmen kadın işçi özellikle savunmasız durumda. Salgının etkileri, halihazırda var olan yaygın ayrımcılık biçimlerini derinleştirdi. Göçmen kadınların refahı ciddi şekilde etkilendi. Kadınlar bulundukları topluma önemli katkılar sunar ve değişime öncülük ederler; normları, fikirleri ve davranışları yeniden şekillendirirler; çeşitli yetenek ve uzmanlıklar ile ekonomiye destek olurlar. Göçmen kadınlar (% 72,7) göçmen olmayan kadınlara oranla iş gücüne daha fazla katılmaktadır. Güvenilir bilgiye tam erişim, kadınlara ihtiyaç duydukları bilgilendirmeyi sağlayarak hayat kurtarmaktadır. Eşit ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bütün kadınları güçlendirmeliyiz ve kimseyi geride bırakmamalıyız! 

 

Kaynakça 

  • World Migration Report, IOM, 2020 
  • ILO Global Estimates on International Migrant Workers: Results and Methodology, ILO, 2017 
  • ILO Global Estimates on International Migrant Workers: Results and Methodology, ILO, 2015  
  • Migration Data Portal, migrationdataportal.org, International Organization for Migration