Sınır Yönetimi

2.600 kilometreyi (1.615 mil) aşan kara sınırı ve 7.200 kilometreye (4.500 mil) ulaşan kıyı şeridi ile Türkiye, karmaşık ve çok yönlü sınır yönetimi güçlüklerini aşabilmek için  IOM’nin desteğine her gün daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Türkiye’nin Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan benzersiz coğrafi konumu, hem varış ülkesi hem de göçmenlerin ve mültecilerin Avrupa’ya ulaşmasını sağlayan transit ülke olarak rolünün artmasına neden olmuştur.   Suriye, İran, Irak, Bulgaristan ve Yunanistan ile sınır komşusu olan Türkiye’nin  karada 30’dan fazla sınır geçiş noktası bulunmaktadır. 

İnsanların ve eşyaların hareketliliğinin artmasıyla birlikte, ülkeler açık ama aynı zamanda güvenli ve kontrollü sınırlar arasında doğru dengeyi kurma güçlüğü konusunu ele almalıdır. Bu güçlükle baş edebilmek amacıyla ortaya konulan “Entegre Sınır Yönetimi” kavramı IOM Türkiye’nin Göç ve Sınır Yönetimi Stratejisi’nin temelini teşkil eder. “Entegre Sınır Yönetimi” Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’nın kilit sınır yönetimi stratejisi olarak geliştirilmiştir. Tüm yetkili makamların etkili ve etkin şekilde beraber çalışmasını gerektirir. Entegre Sınır Yönetimi üç farklı işbirliği ve koordinasyon düzeyinde düşünülür: kurum  içi işbirliği, kurumlar arası işbirliği ve uluslararası işbirliği.

Bölgesel işbirliği etkili sınır yönetimi için kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, IOM Türkiye ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde Türk, Yunan ve Bulgar sınır yetkililerinin kapasitelerini ve aralarındaki işbirliğini artırmak için sınır ötesi programları kolaylaştırmaktadır. Ortak eğitimlerin, çalıştayların ve çalışma ziyaretlerinin amacı aşağıdaki gerçekleştirecek bölgesel kapasite unsurlarının inşa edilmesidir: 

  •  Sınır ötesi işbirliğinin iyileştirilmesi, 
  •  Geri dönüş ve geri kabul uygulamaları, 
  •  Düzensiz göçle mücadeleye yönelik soruşturma teknikleri ve metodolojileri, 
  •  İnsan ticareti ve 
  •  Sahte seyahat belgelerinin tespiti.  

Bu kapasite oluşturma etkinlikleri, ortak risk analizi, çalıntı araçların tespiti, ortak ve koordineli devriye ve ortak temas merkezi hakkındaki unsurları da içermektedir. 

2005’ten beri IOM Türkiye’nin Sınır Yönetimi Ekibi, yerel sınır yönetimi makamlarıyla beraber çalışarak teknik tecrübeleri, altyapı ve Türk sınır makamları arasındaki işbirliğini güçlendirmeye çalışmaktadır. IOM Türkiye’nin sınır yönetimi projeleri, sınır yönetimi politikalarını ve yapılarını güçlendirmek amacıyla Türk Hükümeti’ne destek olacak yasal, kurumsal ve idari yapılarını ve kapasitelerini uluslararası en iyi uygulamalar ile aynı doğrultuda geliştirmeyi hedeflemektedir.