Uluslararası Göç Örgütü’nün Yeni Raporu: Avrupa’ya Gelen Düzensiz Göçmenlerin Beşte Birinden Fazlası Karayollarını Kullanıyor

Posted: 
09/19/2018

Yayımlanma tarihi: 

09/14/18

Viyana — Tehlikelerle dolu, ölümcül Akdeniz göç yolu çok iyi bilinen bir rota olsa da, Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) son rakamlarına göre, düzensiz göçmenlerin beşte birinden fazlası Avrupa’ya ulaşmak için karayollarını kullanmaktadır.       

Göçmenler tarafından en sık kullanılan karayolu güzergâhı, Türkiye’den Yunanistan’a uzanmaktadır. Yetkililer; 2018’in başından bu yana, karayollarını kullanarak Avrupa’ya gelen toplam 12.166 kişinin bu güzergâhı kullandığını belirtmektedir.   

IOM Türkiye Misyon Şefi Lado Gvilava bu konuda şunları ifade etmiştir: “Göçmenler ülkelerinden kaçmak için ister kara isterlerse de deniz yollarını kullansınlar, göçmenlerin karşı karşıya oldukları tehlikeleri daha iyi anlamamız ve onları sömüren kaçakçıların kullandıkları güvencesiz iş modellerini bilmemiz şart”. “Bir güzergâh kapatılır kapatılmaz diğerinin açıldığını biliyoruz. Çünkü insanlar kendilerini ülkelerinde güvende hissetmediklerinde göç yollarına başvurmak zorunda kalıyorlar.  Onlara kamplardayken, hareket hâlindeyken ve yeni ülkelere giriş yaparken ihtiyaç duydukları korumayı sağlamak için devletlerle birlikte çalışmalıyız.”    

2018’in Ocak ve Eylül ayları (Eylül başı) arasında, Avrupa’ya karayollarıyla ulaşan kişi sayısı; geçtiğimiz yıla kıyasla, neredeyse 7 kat artarak 17.966’ya ulaşmıştır. IOM’un verilerine göre, geçen yıl aynı dönemde bu sayı, 2.464 olarak bildirilmiştir.   

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Suriye Arap Cumhuriyeti, Irak ve Afganistan göçmenlerin geldiği menşe ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Yunanistan’da kayıtlı bulunan göçmen ve mültecilerin yüzde 50’sinden fazlası, bu ülkelerden geldiklerini bildirmiştir.   

Bu raporlama döneminde, Batı Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek) üzerinden gerçekleşen göç hareketlerindeki artış da devam etmiştir. 2017’nin tamamında, bu ülkelerde 2.675 göçmen kayıtlıyken, bu sayı; 2018’in Ocak ve Eylül ayları arasında, neredeyse yedi kat artarak toplamda 18.038’e ulaşmıştır.  

Söz konusu göçmenlerin büyük bir çoğunluğu (12.816 kişi) Bosna-Hersek’te kayıtlıdır. Göçmenler (kayıtlı vakaların üçte biri) tarafından en sık bildirilen menşe ülkesi Pakistan’dır. Pakistan’ı Suriye Arap Cumhuriyeti (yüzde 16), Afganistan (yüzde 14), İran İslam Cumhuriyeti (yüzde 11), Irak (yüzde 9) ve 29 diğer ülke izlemektedir. Arnavutluk ve Karadağ’da bulunan göçmenlerin çoğu (sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 55)  Suriyelilerden oluşmaktadır. Suriyelileri, Pakistan’dan (sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 10) ve Irak’tan (sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 8) gelen göçmenler izlemektedir.

Avrupa’ya gelen göçmenler hakkında daha fazla bilgi almak için http://rovienna.iom.int/publications internet adresini ziyaret edebilir, 2018 Temmuz ayı içinde Avrupa’ya doğru gerçekleşen Karma Göç Akımlarına ilişkin mevcut bilgileri içeren en güncel raporu okuyabilirsiniz. Avrupa’ya gelen göçmenlerin profili hakkında daha fazla bilgiye, bu yazın başlarında Bosna-Hersek’te gerçekleştirilen bireysel anketlere ilişkin analiz üzerinden erişilebilmektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen IOM Viyana Bölge Ofisi’nden Joe Lowry veya IOM Brüksel Bölge Ofisi’nden Ryan Schroeder ile iletişime geçiniz.

İletişim bilgileri: Tel: +43660 3776404, E-posta: jlowry@iom.int

İletişim bilgileri: Tel: +3248 5597348, E-posta: rschroeder@iom.int