IOM and Turkey’s Migration Directorate Strengthen Expertise in Combating Human Trafficking Through Prevention and Assistance to Victims

Posted: 
04/12/2019

Antalya – Çevresindeki bölgesel çatışmalar ve kitlesel yer değiştirmeler doğrultusunda Türkiye, göstermiş olduğu misafirperverlik sonucunda, bugün dört milyon mülteci ve göçmenin evi oldu. Bu kapsamda göç dolayısıyla ortaya çıkan zorlukların yönetimi için Türkiye, altı yıl önce bügün, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nü kurdu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, bu hafta gündeminde bölgedeki en acil sorunlardan biri olan insan ticaretiyle mücadele yer alıyor. Norveç ve İsveç hükümetlerinin desteklediği ve IOM tarafından organize edilen eğitim programında, 32 ilin Göç İdaresi Departmanından 64 uzman, uluslararası insan ticaretini önleme protokol ve prosedürleri çerçevesinde,  insan ticareti mağdurlarının daha etkin tanımlanması ve mağdurlara yardım konularında eğitim alıyor.

GIGM Genel Başkanı Abdullah Ayaz konuşmasında “Bizim için en önemli unsur, özellikle insan ticareti konusunda, kadınlara ve kız çocuklarına odaklanarak her tür sömürünün önüne geçmektir. Kuruluşumuzdan bu yana, tam altı yıldır, insan ticareti mağdurlarına yardım etmek ve suçluların cezalandırılması için kapasitemizi büyük ölçüde geliştirdik.” dedi.

Türkiye’de, son yıllarda Suriye’den gelen göçmen sayısının yoğunlaşmasıyla, bu ülkeden, çocukların da dahil olduğu insan ticareti vakalarında bir artış yaşanıyor. Suriyeli mağdurlar çoğunlukla işçi olarak çalışmaya ve dilencilik yapmaya zorlanıyor. Göçmenlerin karşılaştığı hassas durumların bir sonucu olarak, erken ve zorla evlendirilen çocuk vakası da yaygın olarak gözlemleniyor. Öte yandan, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yayımladığı raporunda Türkiye'de insan ticaretinin ağırlıklı olarak cinsel istismar amaçlı olduğunu tespit etti. Rapora konu olan mağdurların çoğunlukla eski Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku ülkelerinden olduğu belirtildi..

İzmir İl Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 36 yaşındaki Göç Uzmanı Hatice Yeşilöz Özbek, insan ticareti mağdurlarıyla yaptığı görüşmelerden edindiği deneyimi paylaştı. Özbek, “Farklı ülkelerden gelen birçok göçmenle konuşuyorum ve karşılaştıkları trajedileri öğreniyorum. Türkiye yardım eden bir ülke ve ben göçmenlerin yabancı bir yerde olma konusundaki endişelerini hafifletebildiğim, onlara nasıl yardım edebileceğimizi ve kendileri için var olan hizmetleri anlatabildiğim için kendimi iyi hissediyorum. Dinlediğim hikayeler sürekli aklımda ve hatta rüyalarımda.” Şeklinde konuştu.

Eğitim oturumlarından biri, cinsel istismar amacıyla gerçekleştirilen insan ticareti vakalarının incelenmesi üzerine odaklanıyor. Diğer bir oturumda ise, çocuk yaşta, erken ve zorla evlilik vakaları ile insan ticareti arasındaki bağlantı ve ayrımlar ele alınıyor .

IOM Türkiye Misyon Şefi Lado Gviliava  da eğitim sırasında bir konuşma yaparak “Ülkelerindeki çatışmalardan kaçan göçmen ve mültecileri, Türkiye kapılarını açarak karşıladı, diğerleri ise insan tacirleri tarafından daha iyi bir yaşam vaadiyle kandırıldı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile olan güçlü çalışma ortaklığımız, insan ticaretini önleme ve mağdurların, hayatlarını ve saygınlıklarını geri kazanmalarını da temin ederek, korunması mücadelesinde büyük önem taşıyor”dedi.

Türkiye Hükümeti, insan ticareti mağdurlarına oturma izni, ücretsiz sağlık hizmetleri, yasal destek ve göç merkezlerinde kalacak yer de dahil olmak üzere bir dizi yardım ve hizmet sunmaktadır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sadece 2017 yılında, 303 mağdurun yardım aldığını bildirdi.

IOM, insan ticaretini önlemek ve insan ticaretiyle etkili mücadele yöntemi geliştirmek için 2004'ten bu yana hükümetle ortak çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar, savunmasız göçmenler, kolluk kuvvetleri, hakimler, savcılar ve diğer ilgili makamlar arasında farkındalığı artırmak için uygulama faaliyetlerini içeriyor. IOM, hükümet ve sivil toplum ortakları arasındaki teknik işbirliği; insan ticaretiyle mücadele yasalarını, politikalarını ve prosedürlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bugüne kadar IOM, 1.400'den fazla mağdura barınak, psikososyal destek, gönüllü geri dönüş ve yeniden entegrasyon dahil bir dizi destekte bulundu. Detaylar için link

Daha fazla bilgi için, lütfen IOM Türkiye'den Lanna Walsh ile iletişime geçin, Tel: +90 533 698 7285, Email: lwalsh@iom.int

IOM’in düzenlediği Eğitimcilerin Eğitimi etkinliğine katılan İzmir İl Göç İdaresi Başkanlığı Göç Uzmanı Hatice Yeşilöz Özbek, insan ticareti mağdurları ile yaptığı görüşmelerden edindiği deneyimleri paylaştı. Fotoğraf: IOM / Lanna Walsh’