Misyon Şefimiz

Lado Gvilava Ağustos 2015’te IOM Türkiye Misyon Şefi olmuştur. IOM’in büyük ölçekli acil durum ve kriz sonrası projelerinin uygulanması ve yönetilmesi alanında 22 yıllık geçmişe sahip olan Lado, göç yönetimi programlarının stratejik planlamasında tecrübelidir. Operasyonlar alanındaki yenilikçi yaklaşımı kanıt temelli programlamayı teşvik etmektedir. Lado, IOM Irak Bölgesel Merkezi’nin de başkanlığını yapmıştır. Ayrıca Gürcistan, Kosova, Makedonya, Kıbrıs ve Ürdün’de de hizmet vermiş; Sudan, Sri Lanka, Pakistan, Endonezya, Myanmar ve Lübnan’da acil durum görevleri üstlenmiştir. Lado, bu tecrübelerini kullanarak göçmenlerin ve Türk ev sahibi toplumun müşterek menfaatleri için Türk hükümeti ve ülkedeki diğer ortaklarla birlikte çalışmaktadır.