İnsan Ticareti İle Mücadele

İnsan Ticareti İle Mücadele

İnsan ticareti, insan haklarını ihlal eden, insanların yaşamlarını mahveden ve dünyadaki her ülkeyi etkileyen bir suçtur. Tüm dünyada insan ticareti mağduru olduğu tahmin edilen kişilerin sayısına dair farklı rakamlar olmasına rağmen bu sayı milyonlarla ifade edilmekte ve bölgedeki istikrarsız siyasi ve ekonomik durum nedeniyle giderek tırmanmaktadır. 

Türkiye, kısmen coğrafi konumu ve bölgede sunduğu sosyo-ekonomik fırsatlar nedeniyle  insan ticareti mağdurları için hem transit hem de hedef ülkedir. 2015 yılında Türkiye’de tespit edilen insan ticareti mağdurlarının çoğunluğu, Özbekistan veya Kırgızistan’dan gelmiştir. Son on yılda İçişleri Bakanlığı 1.300’den fazla insan ticareti mağduru tespit etmiştir. Mağdurlar arasında en fazla gençler ve genç erişkinler bulunmaktadır. 1.300 mağdurun yüzde doksan sekizi fuhuş yapmaya zorlanan kadınlar veya diğer istismar şekillerine tabi olan kişilerdir; ancak erkek ve çocuk mağdurların sayısında da bir artış göze çarpmaktadır. Türkiye’nin komşusu olan ülkelerde çatışmaların sürmesi, bu ülkelerden kaçmaya çalışan göçmenler  ve mültecilerin insan ticareti mağduru haline gelmesi endişesinin büyümesine neden olmaktadır. 

İnsan ticareti ile mücadele etkinliklerinde Türkiye’de on yılı aşan tecrübesi ile IOM, insan ticaretini önlemeye, mağdurları korumaya, kapasite oluşturmaya ve ortaklıklar kurmaya  çalışmaktadır. Programımızın başlamasından itibaren neredeyse 1.000 insan ticareti mağduru kendi istekleriyle güvenli bir şekilde IOM ve Türk Hükümeti’nin yardımlarıyla ülkelerine geri dönmüştür.
 

Önleme

IOM Türkiye, kolluk kuvvetleri, hakimler, savcılar, diğer ilgili makamlar ve STK’larda farkındalık yaratarak, vatandaşların şüpheli vakaları bildirmelerini teşvik ederek ve hassas grupları insan tacirlerinin taktiklerine karşı koruyabilmek için onları gerekli bilgilerle donatarak insan ticareti ile aktif bir şekilde mücadele etmeye çalışmaktadır.
 

Koruma

İnsan ticareti mağdurlarının tespit edilir edilmez yardım ve koruma hizmeti alabilmesi yaşamsal öneme sahiptir. Uygulama ortaklarımızla beraber insan ticareti mağdurlarına, hem tecrübelerimizle hem de sığınma evlerini finanse ederek doğrudan yardım sağlamaktayız. İnsan ticareti ile mücadeleye yönelik tüm etkinliklerimiz insan haklarının korunmasına ve insan ticareti mağdurlarının esenliğinin sağlanmasına odaklıdır. 

Teknik işbirliği

Teknik İşbirliği etkinliklerimiz hem Türk Hükümeti’nin hem de sivil toplum kuruluşlarının insan ticaretinin getirdiği güçlüklerle daha iyi baş edebilmeleri için kapasitelerini geliştirmeye yöneliktir. Bunun içinde; hükümet dışı kuruluşlara ve polis memurları, hakimler ve savcılar gibi devlet memurlarına verilen eğitimler de yer almaktadır. Ayrıca insan ticaretiyle mücadeleye yönelik mevzuatın, politikaların, usullerin geliştirilmesi ve altyapı iyileştirmeleri de teknik işbirliği çerçevesinde sağlanan hizmetlerdendir.