Göçmen Mevcudiyet Tespiti Programı

Doğru ve bilgilendirici veriler, Türkiye'de göçün değişen dinamiklerini anlamada anahtardır. İyi veri ve veri analizi, göçmenlerin geleceğine destek olmak için projeleri, programları ve sürdürülebilir yapıları doğru şekilde inşa etmek için kanıta dayalı bir temel sunabilir.

Mart 2017'de, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ve IOM Türkiye, Göçmen Mevcudiyet Tespiti Programını (MPM) başlatmak için bir mutabakat zaptı imzaladı. MPM ülkede bilgi temelli insani yardım programları ve göç politikaları oluşturmanın temelini oluşturan kanıta dayalı bulgular sağlamak üzere tasarlanmıştır.

MPM Türkiye, yıl boyunca tüm Türkiye'de çalışmakta ve üç farklı bilgilendirme modülüne katkıda bulunmaktadır: Göçmen ve Mülteci  Mevcudiyeti Derlemeleri, Temel Göçmen ve Mülteci Mevcudiyet Değerlendirmeleri ve Akım İzleme Anketleri.

İlk modül, göçmen ve mültecilerin göç akışı konusunda Türkiye ve Avrupa’daki göç makamları tarafından yayınlanan verilerin masa başı incelemesi yoluyla uygulanmaktadır. Diğer iki modül yirmi dört ilde ve İstanbul'da yürütülen saha operasyonları aracılığıyla uygulanmaktadır. Bu, Türkiye'deki toplam göçmen ve mülteci nüfusunun yaklaşık %80'ini kapsamaktadır. Bugüne kadar MPM, Türkiye'de 25 ildeki 2,9 milyon göçmeni ve mülteciyi izlemiştir.

Bu bilgi Türkiye'deki çok sayıda insani yardım aktörü ve devlet kurumu tarafından ülkedeki göçmenlerin günlük yaşamlarını ve göçün Türkiye'de uzun vadede yönetilme şeklini etkileyen kararların alınmasında kullanılmaktadır. Dünyadaki en fazla göçmen ve mülteci nüfusuna sahip ülkelerden birisi olarak MPM programı ayrıca bölge ve dünyadaki göç akışlarının daha geniş bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır.

MPM’nin çeşitli raporlarının yanı sıra, ekip, kapasite geliştirmek için GİGM ile birlikte çalışmakta ve böylelikle devlet kurumları göç eğilimlerini analiz edebilmekte ve elde edilen bilgileri iç veri yapılarına entegre etmektedirler.