Göç ve Sınır Yönetimi

IOM Türkiye, göçün ve sınır yönetimi yapılarının daha etkin ve daha etkili yönetilebilmesi, göç yönetimi çerçevelerinin sorunsuz uygulanabilmesi ve ilgili kurumların kapasite gelişiminin desteklenmesi  için Türk ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. 

Sınır yönetiminde söz sahibi olan ulusal kurumlar – polis ve gümrük teşkilatları, sahil güvenlik, kara kuvvetleri ve jandarma – giriş ve çıkış noktalarında kişiler ve eşyalarla ilgili işlemlerden, sınır gözetiminden ve sınırdan düzensiz geçiş yapmaya çalışan kişi ve beraberindeki eşyaların tespiti ve düzenlenmesinden sorumludur. IOM Türkiye, ulusal sınır makamlarının göçü ve sınır yönetimi yapılarını daha etkili ve daha etkin yönetebilmesine yönelik bölgesel bir yaklaşımı kolaylaştırmaktadır. 

IOM Türkiye, ilgili devlet kurumları ve uluslararası kuruluşlar ile ortaklıklar kurarak gereksinimleri ve öncelikleri belirlemeye, işbirliğini artırmaya ve hem insani sınır yönetimi hem de sınır aşan suçlarla mücadeleye yönelik kapasiteyi oluşturmaya çalışmaktadır. 

Kapsamlı ve iyi işleyen sınır yapıları güvenliği güçlendirir ve hem insanlar hem de beraberindeki eşyalar için yasal sınır geçişlerini öne çıkarır. Bu nedenle, her iki yönü birbiri ile çelişmemeli; birbirini tamamlamalıdır.  

Mevcut Göç ve Sınır Yönetimi öncelikleri şöyledir: 

  •  Türkiye’nin sınır ve göç yönetimi yapılarını ve usullerini güçlendirme konusunda desteklenmesi;
  •  Türkiye’nin düzensiz göç ve insan ticareti ile göçmen kaçakçılığı gibi diğer sınır aşan suçları azaltmasının desteklenmesi; 
  •  Türkiye’nin düzenli göçü kolaylaştırma ve göçmenlerin haklarının korunmasını güçlendirme çabalarının desteklenmesi;
  •  İnsani sınır yönetimi alanında kapasite oluşturulması;
  •  Uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak uluslararası normlar hedefine doğru bölgesel bağlamlarda ulusal politikaların ve uygulamaların desteklenmesi.