Göç ve Entegrasyon

Günümüzde hareket halindeki insanların sayısı rekor seviyededir. Göç iyi yönetildiğinde göçmenlere, ev sahibi ülkelere, özel sektöre ve göçmenlerin geldiği toplumlara fayda sağayabilmektedir. Göçmenlerin entegrasyonu ve sosyal uyum etkili bir göç yönetimi politikasının bir parçasıdır. 

“Entegrasyon” kelimesi ülkelere ve bağlama göre farklı şekilde anlaşılabilen bir terim olmakla birlikte genellikle ev sahibi toplum ve göçmen arasındaki karşılıklı uyum süreci olarak tanımlanmaktadır. Entegrasyon, sorumluluk duygusunu ve göçmenlerle ev sahibi toplumun ortak bir amaç üzerinde birleşmesini sağlayan bazı temel değerlere saygıyı ifade etmektedir. Entegrasyon, yalnızca ekonomik ve kültürel fayda sağlamanın bir yolu olarak değil, aynı şekilde toplumların bir bütün olarak güvenliğinin ve istikrarının sağlanmasının da bir yolu olduğundan her paydaş için elzemdir. 

Etkili bir entegrasyon politikası oluşturmanın karşısındaki başlıca zorluklardan biri, entegrasyonun göçmenlerin insan haklarının korunması ve göçmenlere eşit fırsatlar sağlanması, istihdamlar ve iş piyasasıyla ilgili hususlar, bölgesel kalkınma ulusal güvenlik, sosyal uyum, halk sağlığı, eğitim ve vatandaşlık tanınması ve vatandaşlıkla ilgili hususlar da dâhil olmak üzere diğer temel politika alanlarıyla kesişmesini sağlamaktır. IOM entegrasyonla ilgili spesifik zorluklar konusunda ve ortak politika stratejileri geliştirmek ve somut destek tedbirlerini belirlemek üzere hükümetler/devletlerle, sivil toplumdan ve özel sektörden paydaşlarla birlikte çalışmaktadır. 

Türkiye’ye gelen göçmenlerin sayısında ve çeşitliliğinde son zamanlarda meydana gelen artı bütüncül bir göç entegrasyonsi politikasyna duyulan ihtiyacı arttırmış ve kapsamlı bir göç yönetimi sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Türkiye, 2013’te Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun kabul edilmesiyle göç yönetimi yapılarının güçlendirilmesi açısından ilerleme kaydetmiştir. Türkiye göçmenlerin entegrasyonu ve ev sahibi toplumlarla uyumlu bir şekilde birlikte yaşayabilmeleri için somut araçlar ve tedbirler geliştirmek üzere çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Türkiye hükümetinin kilit bir ortağı olan IOM, Türkiye’de entegrasyon ve sosyal uyum hususlarına daha iyi bir şekilde cevap vermek için hükümetle, yerel makamlarla, STK’lerle, göçmen toplumlarla ve özel sektörden ortaklarla eşgüdümlü bir şekilde çalışarak programlarını genişletmekte ve geliştirmektedir.