Acil Duruma Hazırlıklı Olma, Müdahale ve Islah

Türkiye, çatışmalar ve doğal afetlerden kaynaklanan pek çok insani güçlükle karşı karşıya kalmaktadır. Bu güçlüklerle baş edebilmek için Uluslararası Göç Örgütü’nün Türkiye’deki acil durum ve acil durum sonrası yardım programları; etkilerin azaltılması, hazırlıklı olma, müdahale ve ıslah üzerine odaklanmaktadır ve bu programlar hükümet ve insani yardım ortaklarımızla koordineli olarak yürütülmektedir.

IOM Türkiye, insani ihtiyaçlara verimli ve etkin şekilde yanıt veren ve hem bireyleri hem de toplulukları koruyan koordineli çabanın bir parçasıdır. Erken tespit ve sürdürülebilir programlar sayesinde IOM Türkiye krizden etkilenen toplumların yaşam şartlarını iyileşmekte ve hayat kurtaran müdahalelere katkıda bulunmaktadır. Çalışmalarımızda, IOM Türkiye politika, operasyon, saha çalışmaları ve proje geliştirme üzerine de stratejik tavsiyeler sunmaktadır. 

IOM acil ve kriz sonrası durumlara aşağıdaki yollarla müdahale etmektedir:

  • Bireylerin ve toplumların ihtiyaçlarını karşılamak için, insani yardım ve toparlanmaya destek veren programlar sağlamakta böylece korunmalarına katkıda bulunmaktadır.
  • İnsani aktörler ve devlet kurumları için kapasite oluşturmaya yönelik uzmanlık ve teknik destek sağlamak
  • İnsani durumlara etkili bir şekilde hazır olma ve müdahale programları için koordinasyon girişimleri içinde yer almak