Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilik (CEFM)

Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin çözülmesi gereken bir mesele olduğuna dair Türkiye’de farkındalık giderek artmaktadır. Ülkedeki çocuk yaşta evliliklerin temel nedenlerinin sosyal normlar, kadına yönelik şiddet, eğitim olanaklarına erişim engelleri, maddi kısıtlılıklar ve insani krizler olduğu tespit edilmiştirEn çok kız çocuklarını etkileyen çocuk yaşta evlilikler, bir eş ve gelecek seçme hakkını ellerinden alarak kız çocuklarını, gelecek nesilleri ve bir bütün olarak toplumu etkilemekte ve toplumda sağlık problemleri başta olmak üzere sosyal, psikolojik ve ekonomik problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Türkiye’de CEFM’nin ciddi bir sorun olduğunu anlatmak, bu sorunun toplum üzerindeki etkilerine ilişkin kamuoyu bilincini ve kurumsal farkındalığı arttırmak ve CEFM ile mücadele etmek için alanda çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Aynı zamanda, bu farkındalık ve bilince dayanarak, CEFM vakalarının ülke genelinde önlenmesi, erken tespiti ve bu vakalara müdahale edilmesine katkıda bulunmayı ve etkili izleme mekanizmaları yoluyla bu sürece bilgi sağlamayı hedeflemekteyiz. IOM Türkiye, devlet kurumlarının kapasitesini geliştirmek ve tecrübeli ortaklarla işbirliği yapmak suretiyle CEFM ile mücadeleye katkıda bulunacak olumlu sosyal normları ve tutumları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.